Formål

fondens

formål

TÆNK DIG FØLGENDE

UNGE, DER...

- Skaber og udstiller billedkunst i det offentlige rum
- Bruger deres talent inden for det visuelle og deltager i en større konkurrence om bedste videoproduktion
- Etablerer en lokal forfatter- eller bloggerskole
- Sætter et lokalt mesterskab i e-sport op
- Tager initiativ til en lokal udgave af Cold Hawaii
- Optræder med musik, dans og teater på byens plejehjem, på banegården eller f.eks. på gågaden

OVENSTÅENDE KAN NU BLIVE VIRKELIGHED I ESBJERG OMRÅDET

Det er nemlig aktiviteter af den slags, en ny Kulturel Ungdomsfond skal være med til at igangsætte og understøtte, både for at give plads til unges kreativitet og skabe liv og engagement.

DEN KULTURELLE UNGDOMSFONDS FORMÅL ER SÅLEDES

- At give unge mulighed for at gennemføre de kulturelle aktiviteter, de drømmer om, og som skaber gode oplevelser og fællesskaber
- At give unge indflydelse og ansvar til at træffe beslutninger om, hvilke aktiviteter der skal prioriteres og have økonomisk støtte
- At styrke engagementet og ildsjælene hos unge

FONDEN KAN STØTTE INITIATIVER OG AKTIVITETER, DER I BRED FORSTAND UDTRYKKER, HVAD UNGE BRÆNDER FOR OG GERNE VIL, KULTURELT SET

Det kan for eksempel være inden for musik, teater, dans, design, journalistik, litteratur, visuelle medier, sport, natur og sociale events.

Tanken er, at der skal sammensættes en bestyrelse i Fonden, hvor unge har et flertal, og at det er denne bestyrelse, der de kommende år løbende skal uddele midler til kulturelle aktiviteter for unge i en størrelsesorden på op til 1 mio. kroner årligt.

Ungdomsfonden vil med sit formål og med unge indflydelsen være enestående på landsplan og være et markant signal om, at i Esbjerg Kommune har man tillid til unge. Og her kan man være stolt af at være ung!